เวบสำหรับคอ ebook

http://freebookspot.ws/Default.aspx เป็นเวบไซด์ที่รวม EBOOK มากมาย นักอิเลคทรอนิคส์อาจต้องเตรียมซื้อ portable harddisk? ไว้เก็บโดยเฉพาะ Tongue out