การใช้งาน CentOS Linux หนังสือแนะนำจาก linux.sothorn.org

เวบไซด์แนะนำวันนี้เสนอhttp://linux.sothorn.org เวบสำหรับผู้สนใจเรียนรู้ระบบ linux ผู้สนใจลีนุกซ์ สามารถดาวน์โหลดหนังสือการใช้งาน CentOS ได้ที่ http://linux.sothorn.org/node/558 Tongue out