เครื่องตัดโฟมด้วยลวดความร้อน

?

สร้างเครื่องตัดโฟมด้วยลวดความร้อนควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ นักเล่นเครื่องบินบังคับที่ต้องการสร้างชิ้นส่วนเครื่องบินเล็กหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.8linx.com/cnc/cnc.htm Tongue out