เล่น twitter โดยไม่ใช้ pc

โครงงานน่าสนวันนี้เสนอ twatch ใช้ pic18f67j06 ของไมโครชิพรับข้อมูลเวบ twitter แล้วแสดงผลทางจอ LCD 4 บรรทัดท่านที่สนใจการทำงานของ microchip free tcp/ip stack หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://dangerousprototypes.com/2009/09/10/prototype-twitter-watcher-the-... Tongue out