เวบโปรเจกนักศึกษา (ข้อมูลจาก electoday forum)

เวบไซด์น่าสนวันนี้เสนอ http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/FinalProjects/ เวบที่รวบรวมโปรเจกนักศึกษามหาวิทยาลัยคอร์เนล ผู้สนใจหาข้อมูลโครงงานอิเลคทรอนิคส์ไม่ควรพลาด Cool