หนังสือ ออกแบบไอซีดิจิตอลด้วย FPGA และ CPLD ภาคปฏิบัติ โดยใช้ภาษา VHDL

หนังสือแนะนำวันนี้เสนอหนังสือออกแบบวงจรดิจิตอลด้วยไอซี CPLD และ FPGA ภาคปฏิบัติด้วยภาษา VHDL สำหรับแฟน FPGA ไม่ควรพลาด มี DVD ซอฟแวร์ของ xilinx สำหรับนำไปติดตั้งทดลองเล่นมีตัวอย่างพร้อมให้ทดลอง สะดวกมาก Tongue out

?