DTMF application with smartphone

โครงงานน่าสนวันนี้เสนอ การประยุกต์ใช้ความสามารถในการส่งสัญญาณ DTMF ของมือถือรุ่นใหม่มาเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมให้ทำงานตามต้องการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://ficara.altervista.org/atmel_avr.php#dtmf Tongue out