วัดระยะทางด้วยเลเซอร์

โปรเจกน่าสนวันนี้เสนอ การวัดระยะทางของวัตถุด้วยเลเซอร์ ใช้เวบแคมในการจับภาพและใช้พวงกุญแจเลเซอร์ในการส่งแสง ระยะทางที่วัดคำนวณได้จากแสงสะท้อนของเลเซอร์ที่จับได้จากเวบแคม ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://sites.google.com/site/todddanko/home/webcam_laser_ranger Tongue out