กรอบรูปอิเลคทรอนิคส์

โครงงานน่าสนวันนี้เสนอ การสร้างกรอบรูปอิเลคทรอนิคส์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR อ่านขัอมูลใน SD CARD มาแสดงผลออกทาง TFT LCD ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.circuitidea.com/Article/DIY-photo-frame-with-BL-TFT240320PLUS... Tongue out