ทำแผ่นปริ้นท์จากเครื่องพิมพ์อิ้งค์เจท

โครงงานน่าสนวันนี้เสนอการทำแผ่นปริ้นท์เองโดยใช้การพิมพ์ลายลงแผ่นปริ้นท์โดยตรง เครื่องพิมพ์ที่ใช้เป็นรุ่นที่สามารถพิมพ์แผ่นซีดีเช่น Epson R280 รายละเอียดเทคนิคการทำดูได้ที่ http://www.fullspectrumengineering.com/tutorial.html Tongue out