การใช้งาน camtasia studio เพื่อสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดีย

ในยุค e-learning การสร้างสื่อการสอนแบบจับภาพเคลื่อนไหวบนจอคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนยุคไอที ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ http://ipbthailand.in.th/webboard/index.php?showtopic=2332 Tongue out