สร้างระบบรักษาความปลอดภัยทำเองกับ Vitamin D ซอฟแวร์ตรวจจับภาพ