20 คำสั่งบนลีนุกซ์สำหรับดูสถานะเครื่อง server

คำสั่งที่จำเป็นสำหรับผู้ดูแลระบบในการตรวจสอบ performance ของ linux ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cyberciti.biz/tips/top-linux-monitoring-tools.html Tongue out