ควบคุม pc media center ด้วยรีโมท

ปิดเปิด คอมพิวเตอร์พีซี ด้วยรีโมทที่ใช้รหัส RC5 ของโซนี่ เหมาะสำหรับท่านที่ชอบดูหนังฟังเพลงด้วยคอมพิวเตอร์ สะดวกในการใช้งาน รายละเอียดการสร้างดูที่ http://www.serasidis.gr/circuits/InReCoMe/InReCoMe.htm Tongue out