การติดตั้ง eclipse โปรแกรมอำนวยการพัฒนาซอฟแวร์เพื่อใช้งานกับ AVR

สำหรับท่านที่ต้องการใช้งาน Eclipse กับการพัฒนาโปรแกรมสำหรับ AVR ไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถศึกษาข้อมูลการ setup โปรแกรมได้ที่ http://www.scienceprog.com/setup-avr-eclipse-plugin-to-work-with-winavr/... Tongue out