จักรกลเสมือน ก้าวสู่ยุคอนาคตกับ vmware esxi

หนังสือคู่มือที่นักคอมพิวเตอร์ไม่ควรพลาดกับเทคโนโลยี Virtual Machine สำหรับเครื่อง Server ที่กำลังมาแรงในยุค Green Computing ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.raid-x.com/ Tongue out