เรียนและเล่นให้เพลิดเพลินเจริญใจ

เวบไซด์แนะนำวันนี้เสนอ http://narong.ee.engr.tu.ac.th/learn_play/index.php Tongue out เวบของอาจารย์ณรงค์ มีเนื้อหาสำหรับผู้สนใจเรียนรู้ VHDL และการประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ นักอิเลคมือใหม่ไม่ควรพลาด