mouse digital photoframe

โครงงานน่าสนวันนี้เสนอการดัดแปลง logictech mouse โดยเพิ่มจอแอลซีดี 6610 ของโนเกียเข้าไป รายละเอียดการดัดแปลงและซอฟแวร์ในการแสดงรูปภาพ ดูได้ที่ http://metku.net/index.html?path=mods/loginoki/index_eng Tongue out