เรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ avr กับ avrtutor

เวบไซด์แนะนำสำหรับผู้สนใจการนำไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR ไปใช้งานโดยใช้ภาษาซีกับ AVR Studio 4.0

http://www.avrtutor.com/tutorial/thermo/welcome.php Tongue out