บันทึกเสียงโทรศัพท์ด้วย pc

โครงงานน่าสนวันนี้เสนอเครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ใช้ PC เก็บไฟล์ ชุดอินเตอร์เฟสที่สร้างขึ้นจะทำหน้าที่ แทปเสียงสนทนาส่งให้ PC และตรวจสอบสถานะของสายโทรศัพท์แล้วส่งให้ PC ผ่านพอร์ท serialผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.elektronika.ba/746/phone-recorder/ Tongue out