การแสดงผลข้อความออกจอทีวีโดยใช้ Atmega8

โครงงานน่าสนวันนี้เสนอ การแสดงข้อความซ้อนภาพทีวี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://garydion.com/projects/videoverlay/