เครื่องโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล Atmel

สร้างเครื่องโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ AT89S51, AT89S52, AT89S53, AT89S8253, AT89S2051, AT89S4051, AVR family
(Tested on the AT89S52 and ATMEGA16L)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ikalogic.com/isp.php Tongue out