สร้าง logic analyzer 4 channel

โครงงานน่าสนสำหรับนักอิเลคทรอนิคส์วันนี้เสนอ logic analyzer 4 channel สำหรับใช้ตรวจสอบลอจิกในวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ รายละเอียดการสร้างดูได้ที่ http://www.radiolocman.com/shem/schematics.html?di=64291 Tongue out

Speciication

  • Sample frequency: 200 Hz-2 MHz
  • Channels: 4
  • Range: 0 to 5 V
  • Memory: 1024 samples per channel
  • Trigger levels: +Ve and –Ve
  • Trigger pattern: can be set for each input
  • Dot matrix LCD: 64 × 128 pixels
  • Supply: 9 V PP3 battery