ออกแบบลายวงจรด้วยโปรแกรม eagle

หนังสือแนะนำวันนี้เสนอ หนังสือออกแบบลายวงจรด้วยโปรแกรม eagle มีซีดีโปรแกรมเวอร์ชั่นทดลองให้นำไปติดตั้งใช้ได้เลย นักอิเลคทรอนิคส์ที่ต้องการทำแผ่นปริ้นท์โดยซอฟแวร์ที่เป็นที่นิยมในหมู่นักอิเลคทรอนิคส์สมัครเล่นทั่วโลก ไม่ควรพลาด Tongue out