วงจรจับสัญญานคล็อกจากไฟ AC

ในบางกรณีที่ต้องการความถี่ 50 Hz มาใช้งานสามารถใช้วงจรตามรูปสร้างความถี่ป้อนให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://hackaday.com/2010/04/30/using-ac-frequency-as-a-clock-signal/#mor... Tongue out