เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่นิเกิลเมตัลไฮไดร์

แบตนิเกิลเมตัลไฮไดร์ NIMH เป็นแบตที่นิยมนำมาใช้แทนแบตเตอรี่อัลคาไลน์เนื่องจากสามารถชาร์ทใหม่ได้ แต่การชาร์ทที่ถูกต้องจะทำโดยการชาร์ทด้วยกระแสประมาณ 10 เปอร์เซนต์ของกระแสที่แบตจ่ายได้ ด้วยระยะเวลาประมาณ 14 ชั่วโมง

http://www.opend.co.za/hardware/nimh1/nimh1.htm เป็นการสร้างเครื่องชาร์ทแบตนิเกิลเมตัลไฮไดร์โดยใช้ AVR Atmega8 เป็นตัวคอนโทรลเลอร์ วงจรผ่านการทดลองใช้งานมาแล้วกว่า 2 ปี