บอร์ดทดลอง pic xlp

มาพร้อมกับ PICKIT 3 ในราคาพิเศษ นักอิเลคทรอนิคส์ที่ยังไม่มีเครื่องโปรแกรมตระกูลไมโครชิพที่รองรับ PIC รุ่นใหม่ที่กินไฟต่ำ ไม่ควรพลาด หาซื้อได้จาก rs component ที่ http://thailand.rs-online.com/web/ Tongue out