เครื่องมือดัดขาไอซี

ไอเดียกิ๊บเก๋กับเครื่องดัดขาไอซีที่สามารถสร้างเองได้ ผลงานของ adafruit  http://www.adafruit.com/blog/2010/10/01/ic-squisher-icsq/ Tongue out