playoss.com เวบไซด์ของนักเล่น opensource software

เวบไซด์ของชุมชนคนเล่นโอเพ่นซอร์ส มีห้อง internet radio ให้ฟังเล่นเพลินๆ ผู้สนใจติดตามได้ที่ http://playoss.com/ Tongue out