กล่องแสดงจำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์

โครงงานน่าสนวันนี้เสนอ กล่องแสดงจำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ เป็นการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Atmega168 เชื่อมต่อกับอินเตอร์เนทเพื่อรับข้อมูลผู้เข้าชมเวบไซด์จากเวบที่ต้องการ ผู้สนใจเรียนรู้การใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ติดต่ออินเตอร์เนทหาข้อมูลวงจรและซอร์สโค้ดเกี่ยวกับโครงงานได้ที่ http://www.electrobob.com/ego-box/ Tongue out