หนังสือ ubuntu faq

หนังสือแนะนำวันนี้เสนอ Ubuntu faq ถามตอบปัญหาการใช้งานลีนุกซ์ Ubuntu ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ubuntuclub.com/node/3028 Tongue out