เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจ

โครงงานน่าสนวันนี้เสนอเครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจ ใช้เซ็นเซอร์คือโฟโต้ไดโอดรับแสงจาก LED อินฟราเรดแล้วไปขยายสัญญาณเพื่อให้จับสัญญาณจากความเข้มของสัญญาณแสงที่สะท้อนจากนิ้วมือที่วางบนเซ็นเซอร์ ผู้สนใจศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://embedded-lab.com/blog/?p=1671 Tongue out