mobile developer website

เวบไซด์แนะนำวันนี้เสนอ http://www.mobiledevguru.com/ Tongue out เวบไซด์ของนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ มีข้อมูลการพัฒนาโปรแกรมสำหรับมือถือแทบทุกค่าย