เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่ตะกั่วกรด

วงจรอิเลคทรอนิคส์ที่ต้องใช้ไฟแบคอัพเมื่อไฟฟ้าดับ จำเป็นต้องมีแบตเตอรี่สำรองไฟ แบตที่มีความจุสูงส่วนใหญ่จะเป็นแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด วงจรเครื่องชาร์ทแบตเป็นสิ่งจำเป็นถ้ามีการใช้แบตเตอรี่ ผู้สนใจศึกษาวงจรและการทำงานของเครื่องชาร์ทแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรดได้ที่ http://www.talkingelectronics.com/projects/BatteryCharger-12vSLA/Battery... Tongue out