เรียนรู้การเขียนภาษาซีเบื้องต้น

ภาษาซีเป็นสิ่งที่นักอีเลคทรอนิคส์ควรศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้งานให้บ่อยๆ เพื่อให้เกิดความชำนาญในการใช้แก้ปัญหา เนื่องจากความยึดหยุ่นในการใช้งานที่เป็นรองเพียงภาษาแอสเซ็มบลี้ ผู้สนใจสามารถเรียนรู้การใช้งานภาษาซีเบื้องต้นได้ที่ http://www.vcharkarn.com/varticle/18065 Tongue out