เวบไซด์แนะนำสำหรับข้อมูลวงจรอิเลคทรอนิคส์

เวบไซด์แนะนำวันนี้เสนอ http://www.satsleuth.com/schematics.htm Tongue out แหล่งข้อมูลวงจรอิเลคทรอนิคส์ให้นักทดลองได้ศึกษากันอย่างจุใจ