ซอฟท์แวร์สำหรับการแสดงรูปภาพบนกราฟฟิกแอลซีดี GLCD font creator

ซอฟท์แวร์แนะนำวันนี้เสนอ GLCD font creator จาก MikroElektronika สำหรับใช้เปลี่ยนรูปภาพให้เป็นข้อมูลตัวแปรอาร์เรย์เพื่อใช้ในโปรแกรมสำหรับส่งไปแสดงผลที่กราฟฟิกแอลซีดีต่อไป รวมทั้งการตัดแต่ง FONT ผู้สนใจศึกษาวิธีการใช้งานได้ที่ http://embedded-lab.com/blog/?p=3934#more-3934 Tongue out