แหล่งหาข้อมูลวงจรอิเลคทรอนิคส์

เวบไซด์แนะนำวันนี้เสนอ http://www.discovercircuits.com/list.htm Tongue out เวบที่รวบรวมข้อมูลวงจรอิเลคทรอนิคส์มากมายให้นักออกแบบวงจรอิเลคทรอนิคส์หาข้อมูล