camstudio ซอฟท์แวร์สำหรับจับภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์

ซอฟท์แวร์แนะนำวันนี้เสนอ CamStudio ซอฟท์แวร์สำหรับจับภาพและความเคลื่อนไหวบนหน้าจอคอมพิวเตอร์รวมทั้งเสียง บันทึกเป็นไฟล์ avi หรือ swf  มีประโยชน์มากในการนำเสนองานที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลและดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรีที่ http://camstudio.org/ Tongue out