การใช้ทรานซิสเตอร์เป็นสวิทซ์

ข้อมูลพื้นฐานการออกแบบวงจรอิเลคทรอนิคส์ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงกับวงจรสวิทซ์ที่ขับด้วยทรานซิสเตอร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.electronics-tutorials.ws/transistor/tran_4.html Tongue out