บอร์ด android จาก via

บอร์ดสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการ Android Platform ราคาไม่แพง  รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://apc.io/ Tongue out