มือถือของนักอิเลคทรอนิคส์

นักอิเลคทรอนิคส์ที่ต้องการสร้างมือถือใช้เอง สามารถดูแนวทางได้ที่ http://hlt.media.mit.edu/?p=2182 Tongue out