การพัฒนาโปรแกรมบนบอร์ด LogicStamp8fx

- Hardware

  • 1. Logicstamp8fx board
  • 2. USB to TTL module
  • 3. USB Power Adapter

- Software

  • 1. Softune Workbench
  • 2. USB Driver
  • 3. RealTerm  Serial Terminal
  • 4. User Program Workspace Example ( Download from Here )

- Document

  • Fujitsu New 8FX Uart Bootloader PDF file

 

จัดเตรียม Hardware

-- ต่อ USB to TTL module เข้ากับ PC

 

-- ต่อ LogicStamp8fx เข้ากับ USB to TTL module

 

-- ต่อ USB Power connector เข้ากับ LogicStamp8fx board ยังไม่ต้องเปิดไฟจ่ายให้บอร์ด

 

จัดเตรียม Software

-- Download and install Softune Workbench

-- Download and install USB to TTL Device Driver

-- Download User Program Workspace Example and Extract to local drive

 

-- เปิดโปรแกรม Softune Workbench.

 

-- คลิก File Menu และคลิก Open Workspace

 

-- เลือก file folder ที่เราเก็ง User_Prog prgram และคลิกเลือก User_Prog.wsp คลิก Open

 

-- ใช้ Softune IDE ดู source file แก้ไขตามที่ต้องการ

 

-- การ compile source code ให้คลิก Project Menu และคลิก Build (หรือกด CTRL-F8)

 

-- โปรแกรมที่คอมไพล์ไม่ควรมี error ถ้ามีให้ทำการแก้ไขจนไม่ error

 

-- เปิดโปรแกรม RealTerm Terminal software

 

-- คลิกTab Port และเปลี่ยน Baud Rate เป็น 9600 Port Number 12 ( หมายเลขพอร์ทอาจเป็นหมายเลขอื่น ) คลิก Change

 

-- เปิดไฟ USB Power กด Reset Button และกดปุ่ม Upload Button.จะมีข้อความพร้อมรับการสั่ง upload file

 

-- กด D เพื่อ Download file ( อาจต้องคลิกที่หน้าจอของ  terminal ก่อนกดตัวอักษร D) ข้อความพร้อมรับไฟล์จะแสดงบนเทอร์มินอล

 

-- คลิก Tab Send จะเห็นเมนูสำหรับการส่งไฟล์

 

-- คลิกปุ่ม Browse Button ( ... ) เพื่อหาไฟล์ที่จะส่งไปยัง LogicStamp8fx Board  -- > User_Prog.mhx (ปกติไฟล์จะอยู่ในไดเร็กตอรี่  /User_Prog/Debug/ABS )

 

-- คลิก Open และคลิก Sendfile  จะทำให้ไฟล์ส่งไปยังบอร์ด Logicstamp8fx board เมื่อไฟล์ส่งสำเร็จโปรแกรมจะ reset board

 

-- ในสภาพการทำงานตามปกติของโปรแกรมจะทำให้ LED ของ Logicstamp8fx Board กระพริบ Tongue out