วงจร LogicStamp8fx

- ออกแบบให้ใช้แผ่นปริ้นท์หน้าเดียว

- ใช้ไฟจาก USB Power module

- MB95F264K  Fujitsu Low pin count microcontroller  20 K flash memory

- 1 reset button

- 1 upload button

- 1 LED สำหรับทดลองโปรแกรม

- serial port speed 9600 bps สำหรับ upload user program