เวบไซด์แนะนำ mechatronics city

http://www.youtube.com/watch?v=yt7Bhhvo-hU&feature=player_embedded

การใช้งานโปรแกรม Proteus และอื่นๆอีกมาก ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://mechacity.blogspot.com/ Tongue out