การใช้งาน svn กับงาน embedded

การเขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อนในงาน Embedded เช่นในงานพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล ARM รุ่นใหม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือช่วยในการจัดการตัวโปรแกรม เทคนิคการใช้โปรแกรม SVN หรือ SubVersioN ดูได้ที่ http://www.scienceprog.com/using-svn-for-embedded-projects-part-1/#more-... Tongue out