สั่งงานคอมพิวเตอร์ผ่าน serial port

โครงงานน่าสนวันนี้เสนอ Type4me เป็นบอร์ดต่อพอร์ท USB เครื่อง PC แทนคีย์บอร์ด สำหรับสั่งงานที่มีรูปแบบคำสั่งซ้ำๆ โดยสั่งผ่านทางพอร์ทซีเรียล รายละเอียดการสร้างและวิธีใช้งานดูได้ที่ http://www.lucadentella.it/en/2013/01/14/type4me/ Tongue out