เข้าสู่ยุคคอมพิวเตอร์พกพาส่วนตัวกับ neptune pine

ผลิตภัณฑ์นำร่องเทคโนโลยีอนาคต ที่จะแข่งกันในการชิงตลาดคอมพิวเตอร์จิ๋วพกพา นาฬิกาแอนดรอยด์ที่มากด้วยความสามารถ http://www.neptunepine.com/product.html Tongue out