นาฬิกาใช้ไฟจากโซล่าร์เซลล์

ไอเดียบรรเจิดวันนี้เสนอนาฬิกาดัดแปลงใช้ไฟจากโซล่าร์เซลล์ http://hackaday.com/2013/02/19/solar-clock-uses-capacitors-for-style-and... Tongue out