ออกแบบและใช้งาน FPGA กับ sven anderson

สุดยอดเวบไซด์สำหรับผู้สนใจการประยุกต์ใช้งาน FPGA และ งาน Embedded ที่นักอิเลคทรอนิคส์ไม่ควรพลาด  http://svenand.blogdrive.com/archive/97.html Tongue out